Main page            SRI RAMAKANT MAHARAJ              "You are not the body" 

×

Error message

  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 207 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/j/jayguru/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Notice: unserialize(): Error at offset 2 of 30 bytes in variable_initialize() (line 1189 of /home/j/jayguru/public_html/includes/bootstrap.inc).

MORNING BHAJAN
SAKALCHE BHAJANS

1.

SARVA CHARA - CHARA BHARUNI URA - LA
TYA TUJA - LA PREMALA
KASE AAVA - HANAKARU MANGALA
TUJA - VINA KOTHE THARA JAGALA
SARVA - TRI VYAPA - LA
AASA - NA KAAYA DEU BA TULA
CHARA - NA PASUNI TUZYA - CHA VAHE
GANGA - NADI PAVA - NI
PADA - PRAKSHA - LANA KARU KOTHUNI
DHAVALA PURNA SPHATIKA - SHAMA KANTI
SHOBHE TAVA NIRMALA
AR - GHYA AN - GHOLA KAAYA DHUI MALA
NIR - LEPA TULA OOTI LEPA KASHA - CHA KARU
TU SVAYE TAPA HARA SHITALA JALA KA DHARU
TU SHANTA KASHALA CHANADAN UGA - LUNI BHARU
ANANTA GAGANA - CHYA PRA - VARNA
TUJA - SHI NESA VAYA
KOTHU - NI VASTRA ANU BA PRIYA
GNYANA - CHA TU SAGARA ASA - SI
JIVA JANTU JANIVA
JANA - VE KAAYA GHALU MADHAVA
MANIKA MOTI NILA RATNA NAGA
TUJA - SI KA KHULA - VITI
JYAN - CHI KANTI TU SHRIPATI
PHULE KONA - TI VENCHU - NI MALA
GUMPHU TUJA - LA PRABHU
PHULA - TILA GANDHA TU - CHA KI VIBHU
TU SADA TROOPTA TUJA NAI - VEDHYA KA - YASE
TAHANA - BHUKHA TUJA MHANA - NE HE - CHI PISE
TAMBULA SAMARPANA - KAVANA MUKHI KARU KASE
PRADAKSHINA TUJA KASE NAMANA MI
KOTHE KARU NA KALE
JITHE TAVA ROOPASARVA VYAPILE
VEDA - HI JE - THE NETI NETI NE
VARNANA KARITA THAKE
KAAYA ME STAVU BAPUDE MUKHE
SURYA - PRABHA TUJA - PUDHE KITISI
UJVALA - TI PHIKI ATI
KAAYA KAPURA UJALU ARATI
KEVI VISARJANA KARU KO - THE ME
JAGA NA - CHA SAPADE
PAHA - VE TI - THE TUJHE ROOPADE
KARU JATA PUJANA HAVA MAZI MODALI
TI HAVA - CHI AATA TAVA - ROOPA PAVA - LI
TU DEVA BHAKTA MI KALPA - NA - CHA NASALI
HICHA PRABHU TAVA PUJA KARITO
DATTA - TRAYA ANTARI
UMAGA - LI PADA - BHAKTI TAVA KHARI
SARVA CHARA - CHARA BHARUNI URA-LA
TYA TUJA - LA PREMALA
KASE AAVA - HANA KARU MANGALA

2.

GANA - DHISHA JO ISHA SARVA GOONAN - CHA
MULA - RAMBHA ARAMBHA TO NIR - GOONA - CHA
NAMO SHARADA MOOLA CHATVARI VACHA
GAMO PANTHA ANANTA YA RAGHA - VACHA
NARAYANAM NAMAS - KRUTYAM NARO CHAIVA NAROT - TA - MAM
DEVIM SARA - SWATIM VYAASAM TATO JAYA - MUDIR - YET
SHRUYA - TAM DEVA - DEVESHA NARAYANAM JAGAT - PA - TE
TVADIYA - NAM - DHYANENA KATH - YI - SHYE SHUBHA - HA - KATHA - HA
BRAHMA - NANDAM PARAMA SUKHA - DAM KEVALAM GNYAN - MURTIM
DVAND - VA - TI - TAM GAGANA SA - DRU - SHAM TAT - VA - MASYADI - LAKSHAM
EKAM NITYAM VIMALA MACHALAM SARVADHI - SAKSHI - BHUTAM
BHAVA - TITAM TRIGUNA - RAHITAM SAD - GURU TAM NAMAMI

3.

SAD - GURU - NATH MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
MALA THAVA DYAVA PAYI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
SAD - GURU - NATH MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
BHAU - SAHEB GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
MALA THAVA DYAVA PAYI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
BHAU - SAHEB GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI
SIDDHARAMESHWAR GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
MALA THAVA DYAVA PAYI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
SIDDHARAMESHWAR GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
NISARGADATTA GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
MALA THAVA DYAVA PAYI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
NISARGADATTA GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
RANJIT - ESHWAR GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
MALA THAVA DYAVA PAYI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)
RANJIT - ESHWAR GURU MAZE AAI MALA THAVA DYAVA PAYI (2)

4.

PAHILE PAHA - TA SHRI - MUKHA (2)
TAHAN HARA - PALI BHUKHA (2)
PAHA PAHA DOLE - BHARI (2)
MURTI SAVA - LI GOJIRI (2)
RAVI SHASHI JYA - CHYA KALA (2)
TO HA MADANA - CHA PUTA - LA (2)
TUKA MHANE VARNU KAAYA (2)
GHETO ALAYA - BALAYA (2)
VAMA - SAVYA DOHIN - KADE (2)
DISE DEVA - CHE ROOPA - DE (2)
KHALI PAHE ATH - VA VARI (2)
JIKADE PAHAVE TIKADE HARI (2)
DOLE ZANKU - NIYA PAHE (2)
PUDHE GOPAL UBHA AAHE (2)
ANU - RENU CHAKRA - PANI (2)
KUNA ZALI DASI JANI (2)
AAHO HADA - BADA - LE PATAKA (2)
RAMA - NAMA GHETA EKA (2)
NAMA GHETA TATA - KSHA - NI (2)
CHITRE THEVELI LEKHA - NI (2)
GHEUNI PUJE - CHA SAMBHARA (2)
BRAHMA YETA - SE SAMORA (2)
NAMA MHANE HE JARI LATKE (2)
TARI CHEDAVE MASTAKA (2)
TILA - EVDHE BAN - DHUNI GHARA (2)
AANTA RAHE VISHVA - MBHARA (2)
TILA - ITUKE HE BINDULE (2)
TENE TRIBHUVANA KONDATALE (2)
HARI - HARA - CHYA MURATI (2)
BINDU - LYATA YETI JATI (2)
TUKA MHANE HE BINDULE (2)
TENE TRIBHUVANA KONDATA - LE (2)

5.

ANANDU RE AJI ANANDU RE (2)
SABAHYA ABHYANTARI
AV - GHA PARAMA - NANDU - RE (2)
ANANDU RE AJI ANANDU RE (2)
EKA DONA TINA CHARA PANCHA SAHA (2)
CHARA PANCHA SAHA (2)
ITU - KE VICHARUNI ANTAR SHODHONIA PAHA
MAGA PARAMANANDI RAHA
ANANDU RE AJI ANANDU RE (2)
SAT - VA RAM ATH - VA VELO - VELA (2)
ATH - VA VELO - VELA (2)
BAAPA RUKHMA - DEVI - VARU VITTHALA JAVALA
HARI HAR VITTHALA JAVALA
ANANDU RE AJI ANANDU RE (2)
SABAHYA ABHYANTARI
AV - GHA PARAMA - NANDU - RE (2)
ANANDU RE AJI ANANDU RE (2)

6.

KRU - PALU SAJJANA TUMHI SANTA - JANA
EV - DHE KRUPA - DANA DYAVE MAJA
AATHA - VANA TUMHI DYAVI PANDU - RANGA
DEVA MAZI SANGA KAKULATI
ANYAYI APARADHI PATITA AAGA - LA
PARI PAYA - VEGA - LA NAKA THEVU
TUKA MAHNE TUMHI NIRA - VILYAVARI
MAJA HARI UPEKSHINA
HARI NARAYANA GURU NARAYANA …
Light the Arati lamp
HENCHI DANA DEGA DEVA
TUZA VISARA NA VHA - VA
GOONA GA - IN AVADI
HECHI MAZI SARVA JODI
NA - LAGE MUKTI DHANA SAMPADA
SANTA - SANGA DEI SA - DA
TUKA MHANE GARBHA - VASI
SUKHE GHALAVE AMHANSI

DASBODH ARATI
JAY JAYA DAS - BODHA
GRANTHA - RAJA PRASIDDHA
ARATI OVA - LINA
VIMAL - GNYANA BALA - BODHA
JAY JAYA DASA - BODHA ...
VE - DANTA SAMMATI - CHA
KAVYA - SINDHU BHARA - LA
SHRUTI - SHA - STRA - GRANTHA - GITA
SA - KSHA SANGAMA KELA
MAHA - NU - BHAVA SANTA - JANI
ANUBHAVA CHAKHILA
AGNYANA JADA - JIVA
MARGA SUGAMA ZALA
JAY JAYA DASA - BODHA...
NAVA - VIDHA BHAKTI PANTHE
RAMA - ROOPA ANU - BHAVI
CHATURYA - NIDHI MOTHA
MAYA - CHAKRA UGAVI
HARI - HARA HRUDAYIN - CHE
GUHYA PRAGATA DAVI
BADDHA - CHI SIDDHA ZALE
ASANKHYATA MANA - VI
JAY JAYA DASA - BODHA
VISAHI DASHA - KINCHA
ANU - BHAVA JO PAHE
NITYA - NEME VIVARITA
SVAYE BRAHMA - CHI HOYE
APARA - PUNYA GA - THI
TARI SHRAVANA LAHE
KALYANA LEKHA - KA - CHE
BHAVA - GARBHA HRUDAYI
JAY JAYA DASA - BODHA
GRANTHA - RAJA PRASIDDHA
ARATI OVA - LINA
VIMAL - GNYANA BALA - BODHA
JAY JAYA DASA - BODHA

SHRI NISARGADATTA MAHARAJ ARATHI
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
PARMESHA ATHMA - RANGA
TOVA VIGNYANA - GANGA
NASHITA BAVA - SANGA
NITTE VAHE PRAN - SHATA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
BAKTA HE MINA GANA
TUJA ANANYA SHARANE
VANE - DHITE TAVA CHERANE
TOOCHI TRATA SAMARTHA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN - TA
ARATHI AVADHUTA
ATMA - VISH - RAMA DHAMA
TAVA APARA MAHIMA
GURU - DAS NOMI TUMA
BHAKTA - BAGYA VIDHATA
ARATHI AVADHUTA
GURU NISARGADATTA
PRABUDA GNYANA DHUTA
AVATARA - SI ANAN- TA
ARATHI AVADHUTA
SHRI RANJIT MAHARAJ ARATI
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
TUJA RUPA AATHAVITA
NURE SANSARA CHINTA
AATMA SWARUPA DATTA
CHARNI THEVITO MATHA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
KALPANA HICHA VRUTTI
GYANE KARONI NIVRUTTI
MUKTI VARILA BHAKTI
DAVILI TU BHAKTA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA
TAVA DIVYA GURU PREMA
DISA TASE NA SEEMA
SIDDHARAMA SHISHYOTTAMA
TUJA SHARANA AANANTA
ARATI RANAJITA
SADGURU SAMARTHA
BHODUNI NIJA BHAKTA
UDDHARI LESI JAGATA
ARATI RANAJITA

SUKHA - SAHITA DU - HU - KHA - RAHITA NIRMALA EKANTA
KALI - MALA - DAH - NA GAH - NA SWAMI SAMARTHA
NA KALE BRAHMA - DIKA ANTA ANANTA
TO TU AMHA SULABHA JAI KROOPA - VANTA
JAI - DEV JAI - JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SAD - GURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
MAYE - VINA MAHERA - VISHRANTI TAHVA
SHABDI ARTHA - LABH BOLA - NE VAVA
SAD - GURU - PRASADE SU - LABH UPAVA
RAMI - RAM - DASA FALA - LA SAD - BHAVA
JAI - DEV JAI - DEV JAI KARUNA - KARA
ARATI OVALU SADGURU MAHERA
JAI - DEV JAI - DEV
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
RAJA DHI RAJ SAD - GURU - NATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAI

BHAV - PARAK
BHAKTA - KARYA KALPA - DRUM
SHRI GURU SARVA - BHAUMAM
SHRI - MAD RAJADHIRAJ YOGI MAHARAJ
TRIBUVA - NA - NANDA ADVAIT ABHED
NIRANJAN NIRGOON NIRAVA - LAMB PARI - PURNA
SADO - DEETA SAKALA - MAT STHAPNA - CHARYA
SHRI SAD - GURU SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ
PATHRI YATI - VARYA BHAV - PARAK
SADO - DEETA SADGURU SHRI NISARGADATTA MAHARAJ
NIRANJANI YATI - VARYA BHAV - PARAK
SADO - DEETA SADGURU SHRI RANJIT - ESHWARA MAHARAJ
MUMBAI YATI - VARYA BHAV - PARAK

RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI SIDDHARAMESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI BHAUSAHEB MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI GURULINGJANGAM MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI KADSIDDESHWAR MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI NISARGADATTA MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI BAINATH MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI RANJIT MAHARAJ KI JAY
RAJA - DHI - RAJ SADGURUNATH
SHRI RAMAKANT MAHARAJ KI JAY
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI
JAI GURU JAI GURU JAI GURU JAI JAI JAI (3)
 

Site is under construction.

Даст Бог, все получится)))

© 2014 nonprofessional

Contacts

All contacts here

Яндекс.Метрика